CO₂-beleid en Kwaliteit & Veiligheid

RailTD is een onafhankelijk, raadgevend ingenieursbureau op het gebied van Railinfrastructuur

CO₂-beleid

Het voorkomen van schade aan het milieu, personen of materie is een van de kernwaarden van RailTD. In alle activiteiten spelen milieu, veiligheid en gezondheid een centrale rol, waarbij medewerkers doordacht en actief betrokken te werk gaan.

RailTD probeert de uitstoot van CO2 tot een minimum te beperken. Hiervoor worden continue doelen gesteld, waarbij de zogenaamde CO2-prestatieladder ons helpt om onze CO2-uitstoot in kaart te brengen en hierop te sturen.

We houden u graag op de hoogte van onze bijdragen aan een beter milieu. Download vrijblijvend onze communicatieberichten / CO2 emissie voortgangsrapportages.

Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder? Kijk op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) www.skao.nl of op onze bedrijfspagina bij SKAO.

Kwaliteit & Veiligheid

Kwalitatief en hoogwaardige producten en diensten vallen en staan allereerst bij de expertise van onze mensen.

Gekwalificeerd personeel alleen maakt echter nog geen kwalitatief en veilige organisatie.

Om dit blijvend te realiseren werken wij:

  • met een gecertificeerd managementsysteem op basis van de NEN-EN-ISO 9001 norm.
  • volgens de principes van de veiligheidsladder zijn wij trede 3 gecertificeerd.
  • met periodieke risico inventarisaties op en buiten ons kantoor.
  • aan onze kwaliteit door actieve deelname aan de ProRail prestatiemetingen.


Deze punten zijn sterk verweven in ons dagelijks werk. Door onze bedrijfsprocessen regelmatig te toetsen middels interne en externe audits houden wij elkaar, onze opdrachtgevers en opdrachtnemers scherp.

Wil je meer weten over onze manier van werken?  Neem contact met ons op.